عنوان

 

 

                        برنامه

مطابقت با برنامه پیشنهادی

مطابق با زمان بندی

مستندات

کیفیت

جمع امتیاز

 

 

 

 

              

طراحی آموزشی

10

10

40

100

160

1-تهیه بسته ی آموزشی

 

 

 

 

 

2-تشکیل مجامع

 

 

 

 

 

3- تهیه وارسال جزوه ی کمک آموزشی

 

 

 

 

 

 

 

خلاقیت و نوآوری

4-غنی سازی سایت و وبلاگ ادبیات با همکاری مناطق نوزده گانه شهر تهران

 

 

 

 

 

5-جشنواره ی وبلاگ نویسی با موضوع چالش های تدریس

 

 

 

 

 

نقد و بررسی کتب درسی

6-آسیب شناسی ماده ی درسی بر اساس تحلیل فعالیت نظارت بر تدریس

 

 

 

 

 

 

 

 

سنجش و ارزشیابی

7- نقد و بررسی سوالات امتحان نهایی و کشوری

 

 

 

 

 

8- شناسایی و ارتقای مهارت های حرفه ای دبیران زبان و ادبیات فارسی شهر تهران

 

 

 

 

 

9-ارزشیابی مستمر و پایانی عملکرد گروه ادبیات مناطق نوزده گانه شهر تهران

 

 

 

 

 

                       فرم ارزشیابی از گروه های درسی زبان و ادبیات فارسی مناطق

                                                سال تحصیلی 90-89

 

  فعالیت های منطقه ای :

 

نوع فعالیت

کیفیت فعالیت

جمع امتیاز 80

 

 

 

 

    فعالیت ها

 

 

 

 

 

 

1-

 

2-

 

3-

 

4-

 

 

 

 

 

                                                میزان تعامل گروه درسی با گروه سازمان

     

                   عنوان

      مجمع اول

   مجمع دوم

     جمع

           20                   

       20

         40

شرکت در مجامع سازمان ( با توجه به کیفیت حضور )

 

 

 

 

ارائه گزارش فعالیت ها به سازمان و توجه به هدایت و نظارت سازمانی

10 امتیاز نیمه ی اول سال

10 امتیاز نیمه ی دوم سال

          20

 

 

 

 امتیاز نهایی

                    به حروف

      عدد

 

 

 

 

 

         امتیازات

  امتیاز کل

                  امتیاز کسب شده

1

  برنامه ی سالانه

160       

 

 

2

 میزان تعامل گروه درسی با گروه سازمان

 60

 

 

3

   فعالیت منطقه ای

80

 

 

4

  مجموع امتیازات

300

 

 

 

 

امضا و اسامی گروه درسی سازمان شهر تهران :

1-      خانم نوری                 2- خانم غزالی         3- خانم عبدی       4- آقای کرمی

 

 

                                                                  گروه زبان و ادبیات فارسی سازمان شهر تهران

 

 

+ نوشته شده در ۸۹/۱۲/۰۴ساعت 10:41 توسط اعضاي گروه ادبيات سازمان |